Administrativní budova

Průběžně uzpůsobujeme prostory tak, aby co nejlépe odpovídaly nejen praktickým nárokům na provoz, ale aby se zde každý cítil dobře, jak zákazník, tak i zaměstnanci.

admbudova

V přízemí budovy se nachází rozsáhlé předváděcí prostory.

showroomnew showroom2new

I. patro slouží administrativním a obchodním účelům.

1patro.new interiernew